آتش سوزی پارک ملی بمو در منطقه آبشار گوریک زرقان با حضور به موقع نیروهای آتش نشانی و کمک فعالان زیست محیطی و نیروهای مردمی و بسیج مهار شد.
آتش سوزی پارک ملی بمو در منطقه آبشار گوریک زرقان با حضور به موقع نیروهای آتش نشانی و کمک فعالان زیست محیطی و نیروهای مردمی و بسیج مهار شد.
☑️رئیس سازمان آتش نشانی زرقان در گفتگو با خبر زرقان از مهار آتش سوزی گسترده در منطقه آبشار گوریک زرقان خبر داد و تصریح کرد: با حضور به موقع فعالان زیست محیطی و کمک نیروهای مردمی و بسیج خوشبختانه آتش سوزی مهار شد.
☑️وی همچنین تصریح کرد: بدلیل صعب العبور بودن منطقه امکان حضور خودروهای امدادی و آتش نشانی در منطقه وجود نداشت اما نیروهای آتش نشانی زرقان با همکاری محیط بانان پارک ملی بمو و تلاش مردم از همان ساعت اولیه ظهر نسبت به اطفا حریق اقدام نمودند و طی ۴ ساعت این عملیات به اتمام رسید.