آمار مبتلایان به کرونا در زرقان همچنان رو به افزایش…
آمار مبتلایان به کرونا در زرقان همچنان رو به افزایش…
جمع مبتلایان به کرونا از ابتدا تا اکنون(سه شنبه ۳۰ اردیبهشت۱۳۹۹) به ۴۰ نفر رسید

🎤به گزارش کانال خبر زرقان دکتر عبدالرسول همتی معاون علوم پزشکی فارس‌ گفت:
❌❌از ۹۴ مورد جدید در استان، شیراز ۳۶ مورد؛ مرودشت ۱۰ مورد؛ داراب ۶ مورد؛ سروستان ۳ مورد؛ کوار، کازرون و ممسنی هر کدام ۲ مورد؛ خرم بید، کوه چنار و زرقان هر کدام یک مورد را شامل می شود و مابقی موارد مربوط به دیگر دانشکده ها و دانشگاه های علوم پزشکی استان اختصاص دارد.