آیا پارک جای موتور سواریست!!!؟؟؟
آیا پارک جای موتور سواریست!!!؟؟؟
مادری که فرزند خود را برای گذراندن اوقات فراغت به پارک‌ آورده...

مادری که فرزند خود را برای گذراندن اوقات فراغت به پارک‌ آورده میگوید: در پارک‌ آزادگان احساس امنیت و آرامش نداریم، هر موقع میآیم باید نگاهمان به فرزندانمان باشد که اتفاقی برای آنان نیفتد،،به هر حال بسیاری از موتور سواران افرادی جوان و بی‌احتیاط هستند.

آقای میانسالی اظهار می‌کند: موتورسواران از هر سمت و سویی که نگاه کنید وارد پارک‌ آزادگان می‌شوند، حتی از بعضی محل‌ها که موانعی ایجاد شده نیز به کمک همراهان خود موتور را بلند کرده و از موانع عبور می دهند، خلاصه اینکه خودشان اعتقاد چندانی به رعایت حقوق مردم دارند.

شهردار محترم زرقان جناب آقای مهندس فروزان با تاکید بر اینکه موتورسواران باید از ورود به پارک‌ها خودداری کنند، تصریح نمودند: تمهیداتی اندیشیده شده که از ورود موتورسواران به پارک‌ آزادگان جلوگیری کند که بزودی در این راستا اقداماتی انجام خواهد شد.

جناب آقای مهندس ظریفی ریاست محترم شورای شهر زرقان عنوان نمودند که با همکاری تمام شهروندان باید هوای یکدیگر را داشته باشیم و موتور سواران به جهت رعایت حقوق شهروندی از ورود موتورسیکلت‌ خود به پارک آزادگان خودداری نمایند.

جناب آقای رستم زاده سخنگوی شورای شهر زرقان از شهروندان راکب خواستند تا موتورهای خود را در پارکینگ‌هایی که شهرداری زرقان در اطراف پارک تعبیه کرده،، قرار دهند تا تضمین کننده آرامش و ایجاد کننده حس خوب برای شهروندان باشند.

  • نویسنده : خبر زرقان
  • منبع خبر : خبر زرقان