افتخار آفرینی در مسابقه بیلیارد اسنوکر توسط زرقانی ها
افتخار آفرینی در مسابقه بیلیارد اسنوکر توسط زرقانی ها

افتخار آفرینی در مسابقه بیلیارد اسنوکر که در کاشان ویژه انتخاب مسابقات کشوری در تاریخ دوم و سوم بهمن ماه برگزار شد آقایان محمدحسن زمانی محمودجهاندیده مهدی جهاندیده انتخاب و جزء ۱۶ نفر برترانتخاب شدند. این افتخار را به این عزیزان همشهری و جامعه ورزش تبریک گفته و برایشان آرزوی موفقیت و سربلندی داریم.

افتخار آفرینی

در مسابقه بیلیارد اسنوکر که در کاشان ویژه انتخاب مسابقات کشوری در تاریخ دوم و سوم بهمن ماه برگزار شد

آقایان
محمدحسن زمانی
محمودجهاندیده
مهدی جهاندیده

انتخاب و جزء ۱۶ نفر برترانتخاب شدند.

این افتخار را به این عزیزان همشهری و جامعه ورزش تبریک گفته و برایشان آرزوی موفقیت و سربلندی داریم.

  • نویسنده : خبر زرقان
  • منبع خبر : خبر زرقان