جریمه سنگین در انتظار کارفرمایانی که از اتباع بیگانه فاقد کارت کارگری استفاده میکنند
جریمه سنگین در انتظار کارفرمایانی که از اتباع بیگانه فاقد کارت کارگری استفاده میکنند
به اطلاع کلیه کارفرمایان محترم شهرستان زرقان می رساند بکارگیری اتباع بیگانه فاقد کارت کارگری به هر نحو ممنوع بوده و مطابق قانون با افراد متخلف برخورد و مشمول جریمه خواهند شد.
و با توجه به حداقل مزد مصوب شورایعالی کار به ماخذ روزانه ۶۱۱۸۰۹ ریال؛ جریمه در سال ۱۳۹۹ به ازای هر روز بکارگیری اتباع غیر مجاز مبلغ ۳۰۵۹۰۴۵ ریال می باشد.(به ازای هر روز، پنج برابرمزد ثابت روزانه )
روابط عمومی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان زرقان