حریق به جان طبیعت افتاد
حریق به جان طبیعت افتاد
پس از بروز حریق در اردوگاه راهیان نور واقع در جاده بارگیری پالایشگاه به علت شرایط نامساعد جوی (وزش باد شدید) حریق گسترده شد و حدود ۳۵ اصله درخت را به کام خود کشاند که باحضور به موقع و سرعت عمل آتش نشانان زرقان مهار و اطفا گردید.