حلوای سنتی زرقان ثبت ملی شد
حلوای سنتی زرقان ثبت ملی شد
رستم زاده سخنگوی محترم شورای شهر زرقان در گفتگو با کانال خبر زرقان از ثبت حلوای زرقان به شماره ۲۰۰۴ در فهرست ملی میراث فرهنگی خبر داد.
ایشان در ادامه گفت پیگیری این موضوع در دستور کار شورای پنجم قرار داشت که بالاخره به نتیجه نشست.