خبرگزاری خبرزرقان

خبرگزاری خبرزرقان

 

 

 

 

خبرگزاری خبر زرقان در سال ۱۳۹۵ ویژه شهر زرقان توسط محمدجواد خدایاری در پیامرسان تلگرام راه اندازی گردید و پس از مدتی کوتاه مخاطبین زیادی را جذب کرد…
اما با توجه به فیلتر تلگرام فعالیت این خبرگزاری بصورت گسترده در واتس اپ ادامه پیدا کرد،بطوری که مخاطبین آن روزانه در حال افزایش است…

این سایت با مدیریت محمدجواد خدایاری جهت استفاده عموم مردم ساکن در زرقان و زرقانیهای عزیز در سرتا سر جهان راه اندازی گردیده است.

مدیر خبرگزاری خبرزرقان : محمد جواد خدایاری

محمد جواد خدایاری

محمد جواد خدایاری

 

 

 

 

 

 

 

طراح و توسعه دهنده وب : احمد هادی