دستگیری قاتل فراری ظرف مدت کمتر از ۴۸ ساعت
دستگیری قاتل فراری ظرف مدت کمتر از ۴۸ ساعت
سرگرد محمدی فرد رئیس کلانتری ۴۱ زرقان در مصاحبه با کانال خبر زرقان اظهار داشت با توجه به وقوع یک مورد قتل عمد در شهرستان شیراز و متواری شدن قاتل با خودروی مقتول که برابر اخبار واصله نامبرده در حین ورود به محدوده شهرستان زرقان ،بلافاصله اکیپی از مامورین پس از اطلاع و به محض ورود و با توجه به کار دقیق اطلاعاتی، با استفاده از شگردهای خاص پلیسی خودرو متوقف و قاتل بهمراه یک نفر سرنشین خودرو دستگیر شدند و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضایی گردیدند.