مار قطور در منطقه زرقان در دام افتاد
مار قطور در منطقه زرقان در دام افتاد
به گزارش کانال خبر زرقان با توجه به گرم شدن هوا و ازدیاد موجودات زنده یک حلقه مار شتری شیرازی در انباری جنب قبرستان محله حیدر زرقان که توسط یکی از همشهریان با تماس تلفنی به سازمان آتش نشانی گزارش شده بود ،پس از تلاش آتش نشانان به دام افتاد و جهت ادامه حیات در دامان طبیعت در مکان دیگری رها گردید.